இந்த வலையில் தேடவும்

Wednesday, October 6, 2010

பென்சில் ஓவியம்- சிவன்


எனது ஓவியங்களில் ஒன்று.... :)
கிளிக் செய்து பெரிதுபடுத்திப் பார்க்கவும்...


~சமுத்ரா


4 comments:

Anonymous said...

nice, for dark use 4b or 6b pencils. I think you are multiple talented person.

சமுத்ரா said...

no man...I'm confused in multiple dimensions , in other words :D

க.பாலாசி said...

ஓவியம் என்பது எவருக்கும் எளிதில் தொற்றாத கலை.. உங்களிடம் தஞ்சம் கொண்டுள்ளது.. வாழ்த்துக்கள் நிறைய வரையவும்...

adhvaithan said...

arumaya iruku.....