இந்த வலையில் தேடவும்

Thursday, October 7, 2010

இயற்பியல் கார்ட்டூன் இரண்டு ...


படத்தை கிளிக் செய்து பெரிது செய்க..

புரிவது கொஞ்சம் கஷ்டம்...டைம் இருந்தால் இங்கே மற்றும் இங்கே கிளிக் செய்து படித்துக் கொள்ளவும்...~சமுத்ரா