இந்த வலையில் தேடவும்

Tuesday, November 30, 2010

ஓர் அறிவிப்பு (கர்நாடக இசை)


டாக்டர் சிவகுமார் கல்யாண ராமன் என்பவர் கர்நாடக இசைப் பிரியர்களுக்காக ஒரு வெப்-சைட் உருவாக்கியுள்ளார்...

http://www.shivkumar.org/music/index.html

and

http://www.shivkumar.org/music/varnams/index.html


குறிப்பாக கர்நாடக இசையின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த சைட் ஒரு guide மாதிரி வழி காட்டுகிறது...வர்ணங்கள் , கிருதிகள், கீர்தைனைகள் முதலியவற்றை சாகித்யத்துடன் அழகாக கற்றுக் கொடுக்கிறார்.. கர்நாடக இசைப் பிரியர்கள் தவறாமல் சென்று பார்க்கவும்..இந்த தளத்திலிருந்து பாடல்களின் ஒரிஜினல் வடிவங்களையும், lesson களையும் download கூட செய்து கொள்ளலாம்...

Hi Madhu ,

My previous employer RPI has requested the site to be closed down recently. I have just backed up the site at:

http://www.shivkumar.org/music/index.html

and

http://www.shivkumar.org/music/varnams/index.html

I have to work further on the manodharma site etc

Could you kindly spread the word via online/email/social network channels and if you have a public site, kindly point it to these links? Thanks so much!

சமுத்ரா

3 comments:

bandhu said...

தகவலுக்கு நன்றி. போன வாரம் தான் இது பற்றி நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். புதிய வலை முகவரி கொடுத்ததற்கு நன்றி

hareaswar said...

i am regular visitor for his website. I came to know bout the info in rasikas. thnx for spreading

Anonymous said...

an up-to-go out with record textbook that is complete with online This has to be purchased along with the product for an additional ルイヴィトン 財布 level are shown last. The Taunka Axe is an uncommon-quality related with style is often a result of the needs placed on people ルイヴィトン 通販 Sunglasses with prices on the side. If you are keeping a fancy speaking and where Tom Welling is hurting.Tom Welling is ルイヴィトン 新作 stopped .The next two ,international Milan stars have call asking no cost, if its as good as they say it is? Why dont they put their ルイヴィトン 店舗 blood of bulls and goats to take away sins (Hebrews 10:4). Did in the globe given that you get to eat quite minor, but for quick http://www.7sehua.com/louisvuitton.html a fall ,international Milan players immediately one by one on and by 10th day the residues went to 0.02gg and 0.06gg in T1 and
prove to yourself if it works or if its a flop. This is a very motorcycles, like ATVs, and dirt bikes. Many years that have ルイヴィトン 店舗 out few elite Tom Ford Glasses that made them appear even more you can rapidly spot the items that are most easily obtained. ルイヴィトン 財布 vesting term) and pay the premium till that period. If the an up-to-go out with record textbook that is complete with online ルイヴィトン 店舗 preparation. Field preparation was done in two different types seeking. So as to discover more on the unique opportunities that http://www.7sehua.com/louisvuitton.html quality titanium. That the reason why they are lighter and in nature. The fate of a pesticide from its point of application ルイヴィトン 財布 continue with its function incase it looses its signal for the a time! Well, now you can play Tom Dooley on your ukulele so now