இந்த வலையில் தேடவும்

Monday, July 19, 2010

இரட்டைப் பிறவி கிளவிகள் ....
இரட்டைக் கிளவி தெரியும்... இது என்ன இரட்டைப் பிறவி கிளவி?

'சயாமீஸ்' ட்வின்ஸ் என்று ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிப் பிறக்கும் குழந்தைகளைச் சொல்வார்கள்.. (விக்கி பீடியா இங்கே) ...இவர்கள் ஓருடல் ஈருயிராக வளர்வார்கள்.... (ஒருவரைப் பிரித்தால் இருவரும் இறந்து விடுவார்கள்) ...ஆனால் இந்தப் பதிவு அதைப் பற்றி அல்ல...


தமிழில் நாம் சில பிரயோகங்களை அடிக்கடி உபயோகிக்கிறோம்... அந்தப் பிரயோகங்கள் இரண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்ததாக இருக்கும்.. (இரண்டும் ஒரே வார்த்தையாக இருந்தால் அது இரட்டைக் கிளவி... வெவ்வேறாக இருந்தால்அது இரட்டைப் பிறவிக் கிளவி...(இது நான் வைத்த பெயர் தான்..புத்தகங்களில்தேட வேண்டாம்...))

தனியாகப் பார்த்தால் அதற்கு எந்தப் பொருளும்இருக்காது.


இரட்டைப் பிறவி கிளவிக்கு உதாரணங்கள்...

> வாட்ட சாட்டமான ஆள்... (வாட்டமான ஆள் என்றோ சாட்டமான ஆள் என்றோ சொல்வதில்லை)

> தாறு மாறாக ஓட்டினான்...

> அரசல் புரசலாகக் கேள்விப் பட்டேன்

> கரடு முரடான பாதை

> தட்டு முட்டுச் சாமான்

> தட புடலான விருந்து

> மப்பும் மந்தாரமுமாக இருக்கு

இதையே , பிரித்தால் ஒரு வார்த்தை பொருள் தருவதாகவும் இன்னொன்று இறந்து விடுவதாகவும் (முதலில் பார்த்ததற்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லை) கொண்டால் நமக்கு சில பிரயோகங்கள் கிடைக்கும்..

> கோணல் மாணலாக எழுதாதே

> அரக்கப் பறக்க ஓடாதே

> கொஞ்ச நஞ்சம்

> சாக்கு போக்கு சொல்லாதே

>தப்புப் தண்டா

>குஞ்சு குளுவான்கள்

>மூலை முடுக்கெல்லாம் தேடினான்


இனி, பிரித்தால் இரண்டும் பொருள் தருபவை:


> காடு மேடெல்லாம் சுற்றினான்

> மூட்டை முடிச்சு

> கார சாரமான சாப்பாடு

> கையும் களவுமாகப் பிடித்தனர்

> தப்பித் தவறி கூடப் பொய் விடாதே

> கோயில் குளம் என்று சுற்றுகிறார்கள்

> குண்டும் குழியுமான ரோடு

> குறுக்கும் நெடுக்குமா நடந்தான்

> பட்டி தொட்டியெல்லாம் சென்றனர்

>மூக்கும் முழியுமாக

>வாயும் வயிறுமாக

>கண்ட துண்டமாக வெட்டு

>சொந்த பந்தம்

>சட்ட திட்டம்


யாராவது இந்த blog- ஐ தப்பித் தவறி படிக்க நேர்ந்தால் உங்களுக்குத் தெரிந்த
இரட்டைப் பிறவி கிளவிகளை 'Add' செய்யலாம்...


~சமுத்ரா

1 comment:

cheena (சீனா) said...

அன்பின் சமுத்ர சுகி

ஆராய்ச்சி பலமாய் இருக்கிறது - வாழ்க

நல்வாழ்த்துகள் சமுத்ர சுகி
நட்புடன் சீனா