இந்த வலையில் தேடவும்

Thursday, July 1, 2010

Awareness video

:D

1 comment:

cheena (சீனா) said...

அன்பின் சமுத்ர சுகி

அருமை அருமை - காணொளி அருமை - கண்ணில் படாதது கருத்திலும் பதியாது - மனம் ஒன்றில் லயித்திருக்கும் போது - மற்ற நிகழ்வுகள் மனதிலோ கண்ணிலோ பதியாது. உண்மை

நல்வாழ்த்துகள் சமுத்ர சுகி
நட்புடன் சீனா